มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 086 2285744
อีเมล์ : krukalam@yahoo.co.th,dragonphuthai@gmail.com

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0834133788

นางศิริวรรณ ยตะโคตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0843428928

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวปาริชาต สิงหาด
ครู คศ.1

วรพงษ์ วรรณราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2