ผู้บริหาร

นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ควรปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนด้านใดมากที่่สุด
อาคารเรียน
หอประชุม
โรงอาหาร
ถนนภายในโรงเรียน
รั้วโรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2011
ปรับปรุง 05/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 104799
Page Views 126098
รับส่งอีเมล์ FREE MAIL
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนบ้านห้วยยาง

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนบ้านห้วยยาง

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ ฯ

***************************

          เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้วยยาง  ตำบลเหล่าโพนค้อ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำโครงการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ถนนยังไม่แล้วเสร็จเหลือระยะทางประมาณ 160 เมตร กว้าง 4 เมตร แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการต่อไป การสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1)  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ถนนที่สะอาดและไร้ฝุ่นสะดวกในการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง 2) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะดวกในการไปมาของนักเรียน  3) เพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ที่จะทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดดินของโรงเรียนบ้านห้วยยางในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์  โรงเรียนจึงขอเชิญชวนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยยาง พี่น้องผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุคน ได้ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนในครั้งนี้ในตารางเมตรละ  250  บาท  หรือตามกำลังศรัทธา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกป้องคุ้มครอง  อภิบาลรักษาและ

ดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้  จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์  พิพัฒน์มงคล  สมบูรณ์พูนผล  เจริญด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ พละ ปฏิภาน  ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ

                                             กำหนดการ

รวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างตั้งแต่บัดนี้เป็นไป จนถึงวันที่  15  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

ประธานฝ่ายดำเนินงาน

               นายหวล  ยางธิสาร            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยยาง                  
               นางสุนันท์  หลวงศรี          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

นายมานะชัย  แสนธิจักร  คณะกรรมการสถานศึกษา                  นายทวีศักดิ์  ยางธิสาร  ผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง หมู่ที่  6

นางญานี  ยางธิสาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                          นายทวีชัย  ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้านห้วยยางเหนือ  หมู่ที่  9

นางบ่าง  ยางธิสาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                           นายสมทรง  สร้อยสงค์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายจบ  ยางธิสาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                            นายเกร็ดแก้ว  โต๊ะชาลี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นางวงจันทร์  ยางธิสาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                    นายมนูญ  ยางธิสาร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายประชุม  เรียมแสน  คณะกรรมการสถานศึกษา                      นายสุรัน  โต๊ะชาลี    ส.อบต.หมู่ 6 บ้านห้วยยาง

นายสนที  ยางธิสาร  คณะกรรมการสถานศึกษา                          นายสาคร  ยางธิสาร  ส.อบต.หมู่ 6 บ้านห้วยยางเหนือ

นายวิกรานต์  โต๊ะชาลี  คณะที่ปรึกษา                                         นางผ่องศรี  สร้อยสงค์  ครูศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านห้วยยาง

นายวิพัฒนา  ยางธิสาร  ที่ปรึกษาบ้านห้วยยาง                         นายกงจักร  ยางธิสาร  ประธานประชาคมหมู่บ้าน ม.6

นายสมุหไทย  ยางธิสาร   คณะที่ปรึกษา                             นายเจริญ โต๊ะชาลี  ประธานประชาคมหมู่บ้านห้วยยาง ม.9

นายสว่าน  ยางธิสาร   คณะที่ปรึกษา                                       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยยางทุกคน

นางจินตนา  ยางธิสาร คณะที่ปรึกษา                                       คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยยางทุกคน

                                                           คณะกรรมการดำเนินงาน

 ประธาน     ส.อบต. จบ  ยางธิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ  หมู่ที่  9 

บ้านห้วยยางเหนือ, นายทวีศักดิ์  ยางธิสาร  ผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง หมู่ที่  6  , นายทวีชัย  ยางธิสาร  ผู้ใหญ่บ้านห้วยยางเหนือ  หมู่ที่  9  
กรรมการ  คุณครูประชุม  เรียมแสน,  คุณครูพนมพร  พลราชม,  คุณครูอุดมศักดิ์  มีภูคำ, คุณครูจันดี  อินทิจันทร์

คุณครูพนมพร  พลราชม, คุณครูพงษ์เพชร  คำสงค์,  คุณครูสุระชัย  ยางธิสาร,  คุณครูรัตน์  พลราชม,  คุณครูเฉลา  พลราชม,  คุณครูอรัญญา  คำภูษา,  คุณครูมณีวรรณ  เจริญชัย, คุณครูพันมณี  เรียมแสน, คุณครูวิษณุ  เจริญชัย,คุณครูสัมภาส เกษทอง     คุณครูกงจักร  อุทัยวัฒน์  , นางสาวแก้วมะณี  ยางธิสาร, นางสาวเจียมจิตร  โต๊ะชาลี,  นางญานี  ยางธิสาร,  นางบ่าง  ยางธิสาร,  ส.อบต. วงศ์จันทร์  ยางธิสาร, ส.อบต.สาคร  ยางธิสาร, ส.อบต. สุรัน โต๊ะชาลี, นายนัด วงศ์อินพ่อ, นายสนที  ยางธิสาร,  นายประยงค์  ยางธิสาร , นายมานะชัย  แสนธิจักร,  นางจินตนา  พลราชม, นางบุญเพ็ง  ยางธิสาร, นายเริง  ยางธิสาร,  นายเร่ง  ยางธิสาร, นายไพบูลย์ – นางธิดารัตน์  ยางธิสาร  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยยาง, ชาวบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  6  ชาวบ้านห้วยยางเหนือ  หมู่ที่  9  ทุกคน

 

คณะกรรมการฝ่ายก่อสร้าง

ประธาน   คุณครูธนกร  ธนะคำดี 

กรรมการ  คุณครูจันดี  อินทิจันทร์,  คุณครูสัมภาส  เกษทอง 

นายเวียง  ยางธิสาร พร้อมคณะ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยยาง

                                                      คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

 นายสมทรง  สร้อยสงค์,  นายเกร็ดแก้ว  โต๊ะชาลี,  นายมนูญ  ยางธิสาร,  นายมีชัย  ยางธิสาร, นายวิษณุ  เจริญชัย,  นายกงจักร  อุทัยวัฒน์,  นางทรงจิตรัตน์  บัวทะราช

  
             สภาพของถนน ทางเข้าโรงเรียน และถนนหน้าอาคารห้องสมุดดิน ซึ่งเป็นเส้นทางทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดินที่อยู่ในสภาพลำบากแก่การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง

หมายเหตุ   -ผู้ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพบริจาคเงิน สามารถโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

                 สาขาโคกศรีสุพรรณ บัญชีเลขที่  01437-2-95338-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านห้วยยาง

                -ติดต่อรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ผอ.สุนันท์ หลวงศรี โทร : 081-8717803  E-mail : nanbass2507@hotmail.com     หรือที่เว็ปไซต์   http://www.thaischool.in.th/huayyang/main/

 

 

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2555,15:22   อ่าน 452 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ