ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2565 - แสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 112) 18 ส.ค. 65
16 สิงหาคม 2565 - นักเรียนแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 98) 18 ส.ค. 65
11 สิงหาคม 2565 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 100) 13 ส.ค. 65
8 สิงหาคม 2565 - มอบทุน กศส. และสอบ Pisa ม.3 (อ่าน 98) 09 ส.ค. 65
5 สิงหาคม 2565 - เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดแข่งขันกิจกรรม บริษัทสร้างการดี (อ่าน 120) 09 ส.ค. 65
9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 443) 15 มิ.ย. 65
7 มิถุนายน 65 รับการนิเทศจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศน. สพป.สกลนคร เขต 1 (อ่าน 464) 15 มิ.ย. 65
23 มีนาคม 2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อบ.3 ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 497) 05 เม.ย. 65
14 มีนาคม 65 การประเมินคุณภาพผู้เรียน(National NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 580) 21 มี.ค. 65
17มีนาคม 2565 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 539) 21 มี.ค. 65
14 มีนาคม2565 ผู้อำนวยการสุนันท์ หลวงศรี มอบรางวัล ความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 514) 21 มี.ค. 65
2มีนาคม65 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา64 (อ่าน 510) 21 มี.ค. 65
21กุมภาพันธ์65รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ปีการศึกษา 64 (อ่าน 480) 21 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 3491) 09 ก.พ. 65
30 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3527) 04 ม.ค. 65
28ธันวาคม 2564 ผอ.เขตพบเพื่อนครู (อ่าน 3523) 04 ม.ค. 65
27 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 3507) 04 ม.ค. 65
9-10ธันวาคม64 โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนคนดีศรีห้วยยางและครอบครัวคุณธรรม (อ่าน 3524) 15 ธ.ค. 64
16 พฤศจิกายน 2564 อบรมแกนนํา to be number one ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (อ่าน 3536) 24 พ.ย. 64
11พฤศจิกายน 2564 สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณร่วมกับนักเรียนชั้นม.3 ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดดิน (อ่าน 3491) 24 พ.ย. 64
10 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทอดกฐินวัดโบสถ์ดิน (อ่าน 3479) 24 พ.ย. 64
9 พฤศจิกายน 2564 การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3487) 22 พ.ย. 64
29 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดภูน้อยบ้านห้วยยาง (อ่าน 3471) 22 พ.ย. 64
25 ตุลาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3437) 22 พ.ย. 64
24 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ชัยบ้านห้วยยาง (อ่าน 3443) 22 พ.ย. 64
13กันยายน64 โครงการดอกผลอาหารกลางวัน (อ่าน 3511) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 3933) 15 พ.ค. 64
ัวันที่ 12เมษายน64ได้รับเกียรติจากนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สนเขต1เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและหอประชุม (อ่าน 3953) 30 เม.ย. 64
วันที่่ 8 เมษายน 64 รร.จัดกิจกรรม "คนดีศรีห้วยยาง" ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3920) 30 เม.ย. 64
25 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิ EDF ออกตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนการฝึกทักษะอาชีพ และการตลาดออนไลน์ (อ่าน 4220) 01 มี.ค. 64
16-17ก.พ.2564อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ การตลาดออนไลน์โครงการ Bank on Bright Future ปี2 (อ่าน 4266) 17 ก.พ. 64
27 มกราคม 2564 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณุครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ (อ่าน 3988) 11 ก.พ. 64
25 มกราคม 64 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ทำผลงาน (อ่าน 3955) 11 ก.พ. 64
18มกราคม 2564 เดือนสามออกใหม่สามค่ำ เลี้ยงเก้าจิกโรงเรียน (อ่าน 4049) 19 ม.ค. 64
16 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครูร่วมพิธีเลี้ยงปู่ตา (อ่าน 3751) 18 ม.ค. 64
22-10-63ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จ.สกลนคร (อ่าน 6831) 22 ต.ค. 63
15ตุลาคม63 ยกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 6820) 15 ต.ค. 63
23 25 26 กันยายน 2563 เกษียณอายุราชการปี 63 (อ่าน 6856) 28 ก.ย. 63
10กันยายน 2563 วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 6831) 11 ก.ย. 63
5-6 กันยายน 2563 งานแสดงมุฑิตาจิตครูกงจักร อุทัยวัฒน์ ครูวิษณุ ครูมณีวรรณ เจริญชัย ณ อ.เชียงคาน (อ่าน 6788) 08 ก.ย. 63
4 กันยายน 2563 ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ TFE (อ่าน 6723) 08 ก.ย. 63
โครงการ TFE (Team For Education) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 6777) 03 ก.ย. 63
1กันยายน63 นิเทศติดตามกระบงนการ PLC (อ่าน 6695) 01 ก.ย. 63
25/8/63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโพนค้อ ตรวจสุขภาพและเจาะเลือนักเรียนและป.1-ป.6 (อ่าน 6706) 25 ส.ค. 63
18/7/63ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงานในการประเมินคัดเลือกอบต.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีอบต.เหล่าโพนค้อ (อ่าน 6744) 19 ส.ค. 63
17/08/63นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรมและธรรมาธิบาล(โรงเรียนสุจริต) (อ่าน 6743) 19 ส.ค. 63
3-14ส.ค.63นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวการโรงเรียน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต (อ่าน 6709) 14 ส.ค. 63
14 สิงหาคม63 กิจกรรมโครงการอาชีวะบริการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (อ่าน 6714) 14 ส.ค. 63
11สิงหาคม63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 (อ่าน 6706) 13 ส.ค. 63
ึ7-9 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรมขะเพื่อสิ่งแวดล้อม (อ่าน 6701) 13 ส.ค. 63