ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - รพ. โคกศรีฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (อ่าน 6) 06 ก.พ. 66
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (อ่าน 9) 06 ก.พ. 66
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ๙ ตามรอยพ่อ เหล่าโพนค้อ รัน 2023 ครั้งที่ 1 (อ่าน 8) 06 ก.พ. 66
วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - พิธีไหว้ศาลเก้าจิก เจ้าที่ประจำโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 6) 06 ก.พ. 66
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - มอบทุนการศึกษา จาก กสศ. (อ่าน 17) 06 ก.พ. 66
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรม วันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม ร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร (อ่าน 8) 06 ก.พ. 66
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566 (อ่าน 7) 06 ก.พ. 66
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - ยกเสาเอกอาคารโรงอาหาร สนธิ ลิ้มทองกุล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม (อ่าน 11) 06 ก.พ. 66
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - แนะนำศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร (อ่าน 9) 06 ก.พ. 66
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - โรงเรียนบ้านห้วยยาง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 (อ่าน 10)